Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2020

parislife
Reposted fromshakeme shakeme vialottee lottee

April 05 2020

parislife
Reposted fromshakeme shakeme
parislife
3055 61b8 500
parislife
Reposted fromshakeme shakeme

April 03 2020

parislife
Reposted fromshakeme shakeme viamiimi miimi
parislife
Reposted fromshakeme shakeme viamy-life my-life

March 31 2020

parislife
parislife
5568 f5fc 500
Reposted fromhrafn hrafn viajnna jnna
parislife
3206 5abb
Reposted fromskrzacik skrzacik viajnna jnna
parislife
parislife
Naprawdę, zanim zacznie się porządkować świat, należy najpierw uczynić generalne porządki wewnątrz nas samych. Wymieść przesądy, schematy, chore ambicje.
— Roma Ligocka
parislife
1902 3743
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viaNoCinderella NoCinderella
parislife
4545 0b5b 500
Kładka nad Trasą AK. Warszawa Bielany - Żoliborz.
Reposted fromMadBluntedJazz MadBluntedJazz viamy-life my-life

March 28 2020

parislife
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Marek Hłasko
Reposted fromniente niente viamiimi miimi
parislife
Reposted fromshakeme shakeme vialottee lottee
parislife
2062 cf17 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
parislife
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
parislife
Reposted fromshakeme shakeme viamyfavourite myfavourite

March 26 2020

parislife
Reposted fromshakeme shakeme viajnna jnna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl