Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

parislife
8774 0f08 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaBalladyna Balladyna
parislife
8537 8568
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaBalladyna Balladyna
parislife
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBalladyna Balladyna
parislife
7229 a63c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
parislife
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viairmelin irmelin
parislife
3373 76d4
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
parislife
3845 8f71
Reposted fromretro-lover retro-lover viairmelin irmelin
parislife
6890 6b81 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viameretrix meretrix
parislife
Teraz tego nie widzisz, ale ten czas, to, co jest teraz, będzie jedną z najważniejszych lekcji w Twoim życiu. Nawet jeśli czasami będzie bardzo źle, nie będziesz chciała jeść, wstawać i myć się to nadejdzie dzień, kiedy zrozumiesz, że przetrwałaś to wszystko. Przetrwałaś silniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Masz w sobie moc, o której nawet nie miałaś pojęcia.
Reposted fromwaflova waflova viameretrix meretrix

July 02 2017

parislife
1333 6b7c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadotty dotty
parislife
5991 32fe 500
Reposted frombluuu bluuu viamyfavourite myfavourite

June 22 2017

parislife
1042 fa0a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapinkdress pinkdress

June 21 2017

parislife
parislife
6133 b857
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
parislife
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
parislife
5609 863f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialottee lottee
parislife
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakoszmarek koszmarek
parislife

June 16 2017

9037 1a05

June 10 2017

parislife
9420 432f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl