Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2018

parislife
Jaka była? Była inna, była wyjątkowa. Nie była przystosowana do tego toksycznego świata. Była trochę jak takie dziecko. Kiedy poszła golić nogi, wracała cała we krwi. Cieszyła się kiedy widziała balon. Jej nagłe wybuchy złości i pokręcony charakter, raz była słodką delikatną dziewczynką, a za chwilę dziką i namiętną kobietą. Bolało ją, że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, że jest zło, że ludzie są zawistni, nawet to że dziwki są tanie. Ale przede wszystkim, wierzyła w miłość jak nikt inny i kochała, kochała najmocniej na świecie.
— Autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamy-life my-life
parislife
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
parislife
0418 3860
Reposted fromEtnigos Etnigos viapimpmyheart pimpmyheart
parislife
2846 d164
Reposted fromEtnigos Etnigos viaemska emska
3488 2e8c 500
parislife
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaRaspberrys Raspberrys

February 14 2018

parislife
parislife
5267 ff1b
Reposted fromabeille abeille viasatyra satyra

December 28 2017

parislife
5441 d85c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapinkdress pinkdress

September 27 2017

parislife
2882 9a5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
parislife
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.
— Ernest Hemingway
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viasummerkiss summerkiss

September 17 2017

parislife
8547 9309 500
Reposted fromslodziak slodziak viamyfavourite myfavourite
parislife
8993 57b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka

September 13 2017

parislife
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

September 09 2017

parislife
2989 98a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
parislife
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viaforeveryoung foreveryoung
parislife
2205 4fe1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
parislife
1026 dee0
Reposted frommartynkowa martynkowa viamyfavourite myfavourite
parislife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl