Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

parislife
parislife
5267 ff1b
Reposted fromabeille abeille viasatyra satyra

December 28 2017

parislife
5441 d85c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapinkdress pinkdress

September 27 2017

parislife
2882 9a5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
parislife
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.
— Ernest Hemingway
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viasummerkiss summerkiss

September 17 2017

parislife
8547 9309 500
Reposted fromslodziak slodziak viamyfavourite myfavourite
parislife
8993 57b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka

September 13 2017

parislife
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

September 09 2017

parislife
2989 98a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
parislife
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viaforeveryoung foreveryoung
parislife
2205 4fe1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
parislife
1026 dee0
Reposted frommartynkowa martynkowa viamyfavourite myfavourite
parislife
4240 0052 500
parislife
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapinkdress pinkdress
parislife
3715 c4e6
Reposted fromkarahippie karahippie vialaseen laseen
parislife
0180 407f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaseen laseen

August 29 2017

parislife
http://38.media.tumblr.com/91c164cd6b0181f9e7e44eb2069944e5/tumblr_n8891s6TEL1tyz282o1_500.gifhttp://38.media.tumblr.com/78d02e57e1b8fe8c4ce8b1ec1e949277/tumblr_n8891s6TEL1tyz282o2_500.gif
Reposted fromOoliv Ooliv viairmelin irmelin
parislife
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viamyfavourite myfavourite
parislife
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl